Names

Poem on importance of time in english

Rani, Kathai, Asmani, Saleti, Jamuni colour in English

Colors have always fascinated the imagination of everybody and especially children. Different people have different notions associated with colors, and different languages ascribe different names to these colors. However, some colors have different regional names. Some of them are given below. I hope you find these colors name helpful. Rani colour in English Dark Pink […]

Rani, Kathai, Asmani, Saleti, Jamuni colour in English Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu baby girl names starting from alphabet P

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “P”. Paksha Pavitri Pushkara Pranami Prasiddhi Pakshila Pashmi Pushkarini Pranaya Prahari Pakshma Pashmini Pushti Pranayi Prakruta Pagli Pashvi Pushpa Pranati Prakrutik Parnika Pashivina Pushpanjali Pranangi Prapti Partha Pankaja Pushpali Pranami Pragina Pathika Pankila Pushpita Pranalika Prachi Padavi Pankita Pushpi Pranali Prachina

Hindu baby girl names starting from alphabet P Read More »

Poem on importance of time in english

Baby girl names starting from K

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “K”. Kakoo Karvina Kirnali Ketal Kratvi Kaksha Kashisha Kilka Keta Kramangi Kajari Karshani Kilpa Ketali Kramanti Kajal Karshi Kirla Ketika Krava Kajali Kasam Killari Ketula Krasha Kazari Kasturika Killori Kethi Krashnika Kartavya Kasturi Kivari Kenal Krinal Katira Karsi Kisha Kena Krina

Baby girl names starting from K Read More »

Poem on importance of time in english

Baby girl names starting from J

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “J”. Jagada Jahanvi Jukti Jainika Jhamak Jhil Jagmohini Jashoda Jukshi Jainisha Jharana Jhinat Jatila Jantra Jigati Jaimika Jharni Jhinal Jatani Jagruti Jugna Jaimini Jharmara Jhiniya Janasi Jan Juthika Jaimina Jharana Jhilna Jannat Janaki Juhika Jaimila Jharika Jhilpa Jayana Janam Juli Jaivali

Baby girl names starting from J Read More »

Poem on importance of time in english

Baby girl names starting from I

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “I”. Ishwari Inka Indrakshi Ineka Ilakshi Irvaki Iksha Inika Indrani Ipali Ilani Ishala Ikshu Ilma Indriya Ipsa Ilangi Ishani Ikshula Ila Iksha Ipsita Ilika Ishali Irchha Isha Ikshita Ima Ili Ishita Irjita Ishya Ikshi Imali Ileri Ishira Itara Ishikta Irja Imisha

Baby girl names starting from I Read More »

Poem on importance of time in english

Baby girl names starting from D

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “D”. Darnika Dalja Dishma Devina Dharani Dhirma Darni Dasha Disali Devish Dharti Dhisma Darbika Dashangi Diksha Deshna Dharali Dhun Deka Dasturi Dikshita Deshakshi Dhara Dhumali Dekina Dahak Dikshanti Deshna Dharika Dhumita Dejula Dakshi Dina Dehal Dharini Dhurina Denika Danisha Dipna Dehini

Baby girl names starting from D Read More »

Poem on importance of time in english

Baby girl names starting from C

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “C”. Chakita Chandrakanta Charvangi Chinika Chaitanya Chhavina Charchi Chandrajyoti Charvaki Chiral Chaitari Chhavila Chatura Chandraprabha Charvi Chirantana Chaitali Chhandana Chapala Chandramukhi Chah Chira Chaitya Chhanda Chamak Chandrarashmi Chahati Chirakshi Chaitasi Chhandasi Chamatkruta Chandrarekha Chahati Chiragi Chaitshi Chhandita Chamatkruti Chandrashi Chahana Chirangi

Baby girl names starting from C Read More »

Poem on importance of time in english

Baby girl names starting from B

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “B”. Bakula Bansita Bibhuti Brijala Bhati Bhuti Bakuli Bansiri Bibhusha Brijesha Bhanu Bhupali Bakshita Bageshri Bihangi Brinda Bhanvi Bhumaya Bajari Bariki Birava Brinla Bhama Bhuma Badarika Barbara Binkal Brilenta B hamini Bhumi Badari Bala Binjal Brisan Bhayal Bhumika Barkha Balini Binda

Baby girl names starting from B Read More »

Poem on importance of time in english

Baby girl names starting from A

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “A”. Akalpya Anati Abhidha Alpana Anjuri Arika Akida Ananta Abhina Alpana Anjuli Arukhi Akshata Anargh Abhilasha Alvi Antara Arista Akshana Anaya Abhishta Avani Antariksha Aruni Akshyaya Ananya Abhiti Avanika Antika Arupi Akshayi Ansha Abhipsa Avanisha Antima Arushi Akshara Anvi Abhira Avanti

Baby girl names starting from A Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy Names from Y

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “Y”. Yakin Yavan Yachik Yavat Yupen Yogendra Yaksh Yavesh Yajak Yashaya Yuvan Yogesh Yakshen Yash Yajan Yashik Yuvaraj Yogeshvar Yakshendra Yashdeep Yagna Yashu Yeral Yojak Yajan Yashpal Yagnik Yukta Yen Yojan Yagna Yashasvi Yajay Yuktesh Yeshang Yojit Yagnang Yashang Yatak Yug

Hindu Baby Boy Names from Y Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy Names from V

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “V”. Vandan Vashit Vijan Vibhishak Vishvajit Vrushal Vandit Vashishtha Vijay Vibhushan Vishvanath Vrushank Vandish Vasan Vijayant Vibhut Vishwam Vrushin Vajra Vasant Vijang Vibhu Vishvasi Vrund Vajrang Vasil Vijit Vibhor Vishvambhar Ved Vatsa Vasu Vijul Vimal Vishwas Vedang Vatsar Vanjul Vijen Vimarsh

Hindu Baby Boy Names from V Read More »

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy Names from U

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “U”. Ugam Utplav Udbhash Upmit Umin Uharsh Uchit Utfull Udyam Upal Urmesh Ugam Ujas Utsav Udyant Upavan Ullas Urjas Ujesh Utsah Unay Upastu Urlep Urjit Ujjval Utsuk Untal Upanshu Urvar Urnang Utkarsh Udak Unnat Upendra Urvij Urdhva Utkal Uday Unit Upendra

Hindu Baby Boy Names from U Read More »