Rani, Kathai, Asmani, Saleti, Jamuni colour in English

Colors have always fascinated the imagination of everybody and especially children. Different people have different notions associated with colors, and different languages ascribe different names to these colors. However, some colours have different regional names. Recommended books to explore Hindi language more: Some of them are given below. I hope you find these colours name […]

Hindu baby girl names starting from alphabet T

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “T”. Tahuka Tadrupa Talva Tirna Trikali Tankara Tadvida Talvi Tirtha Triguna Tankika Tanaka Talora Tirthangi Tricha Tiri Tanaya Tasalli Tivara Trijya Tirika Tanaha Tasvir Tunna Tritali Tilaki Tanna Tandrala Tumula Tridha Tiladi Tanika Tajagi Turya Trinetri Tili Tanima Tatvika Turika Tripada […]

Hindu baby girl names starting from alphabet S

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “S”. Sakhi Samprali Sudivya Sonima Shangani Sheril Saguna Sambhruti Sudevi Sonia Shantali Sherbi Sachara Sanyama Sudehi Somal Shanti Sherbina Sachi Samyukta Sudhanna Sorangi Shantika Shelari Sajani Samyogi Sudha Soliya Shantini Sheli Sajala Samvadi Sudhanshi Sovana Shiksha Shelja Sajili Samvitti Sudhira Soham […]

Hindu baby girl names starting from alphabet R

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “R”. Raksha Rasana Radhika Rinisha Rusha Roma Rakshali Rasali Radheshri Rinu Rushma Romali Rakshika Rasika Ranita Rinni Rushika Romanshi Rakshini Rasita Rayaja Ripal Rushmi Romisha Rakshita Rasila Ravati Ripali Rushvi Rola Rakshila Rasesha Rasa Rima Rushali Roshani Rachana Raseshvari Rasi Rimi […]

Hindu baby girl names starting from alphabet P

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “P”. Paksha Pavitri Pushkara Pranami Prasiddhi Pakshila Pashmi Pushkarini Pranaya Prahari Pakshma Pashmini Pushti Pranayi Prakruta Pagli Pashvi Pushpa Pranati Prakrutik Parnika Pashivina Pushpanjali Pranangi Prapti Partha Pankaja Pushpali Pranami Pragina Pathika Pankila Pushpita Pranalika Prachi Padavi Pankita Pushpi Pranali Prachina […]

Hindu baby girl names starting from alphabet N

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “N”. Nakshi Naveli Nitangi Nirjala Nishira Niyosi Negri Nakula Navja Nitanti Nirja Nishila Nirati Nejala Nakshata Navya Nitya Nirjhari Nishesha Niraja Nejala Nagma Nashika Nil Nirjhangi Nisheshya Nira Neti Nagren Nashvara Nidangi Nirnayi Nishchaya Niri Netra Nachiketa Nasal Nirda Nirna Nishchala […]

Hindu baby girl names starting from alphabet M

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “M”. Magna Mallika Mayanki Minisha Murti Mehar Manika Malli Mayavi Minoti Murtika Mehala Mati Mashali Mayika Minti Murdhanya Meha Matila Masti Marika Mirila Murdha Mehali Matili Mahatta Marisha Mirla Mulya Mehavi Mathita Mahika Marisa Mirloni Mrukina Mehika Madika Mahima Marula Milani […]

Hindu baby girl names starting from alphabet L

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “L”. Lakshanki Laya Lavani Linima Lekhini Lakshanshi Lalita Lavanya Lipti Lekhi Lakshita Lavana Lasa Lima Lekhya Lakshi Lahar Linal Limangi Lochana Lakshmi Lahari Lipi Limpa Lopa Lakshya Lahek Lipika Lila Lopangi Lagani Laksha Lipida Lilima Lopya Lajani Lagani Lipina Lishma Loma […]

Baby girl names starting from K

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “K”. Kakoo Karvina Kirnali Ketal Kratvi Kaksha Kashisha Kilka Keta Kramangi Kajari Karshani Kilpa Ketali Kramanti Kajal Karshi Kirla Ketika Krava Kajali Kasam Killari Ketula Krasha Kazari Kasturika Killori Kethi Krashnika Kartavya Kasturi Kivari Kenal Krinal Katira Karsi Kisha Kena Krina […]

Baby girl names starting from J

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “J”. Jagada Jahanvi Jukti Jainika Jhamak Jhil Jagmohini Jashoda Jukshi Jainisha Jharana Jhinat Jatila Jantra Jigati Jaimika Jharni Jhinal Jatani Jagruti Jugna Jaimini Jharmara Jhiniya Janasi Jan Juthika Jaimina Jharana Jhilna Jannat Janaki Juhika Jaimila Jharika Jhilpa Jayana Janam Juli Jaivali […]

Baby girl names starting from G

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “G”. Gahna Ganga Gauri Gajgamini Gangotri Gautami Gamini Ganika Gayatri Gandhlata Gargi Geet Gandhmalti Garima Geeta Gandhmohini Garvita Geetanjali Gandhpushpa Gathika Geetika Gandhwati Gati Gomti Ganeshi Gatita Gunjan

Baby girl names starting from I

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “I”. Ishwari Inka Indrakshi Ineka Ilakshi Irvaki Iksha Inika Indrani Ipali Ilani Ishala Ikshu Ilma Indriya Ipsa Ilangi Ishani Ikshula Ila Iksha Ipsita Ilika Ishali Irchha Isha Ikshita Ima Ili Ishita Irjita Ishya Ikshi Imali Ileri Ishira Itara Ishikta Irja Imisha […]

Baby girl names starting from F

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “F”. Falasha Falini Falgu Falguni Furti Fulakshi Falita Faludi Falguna Falsa Fulangi Felita

Baby girl names starting from D

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “D”. Darnika Dalja Dishma Devina Dharani Dhirma Darni Dasha Disali Devish Dharti Dhisma Darbika Dashangi Diksha Deshna Dharali Dhun Deka Dasturi Dikshita Deshakshi Dhara Dhumali Dekina Dahak Dikshanti Deshna Dharika Dhumita Dejula Dakshi Dina Dehal Dharini Dhurina Denika Danisha Dipna Dehini […]

Baby girl names starting from C

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “C”. Chakita Chandrakanta Charvangi Chinika Chaitanya Chhavina Charchi Chandrajyoti Charvaki Chiral Chaitari Chhavila Chatura Chandraprabha Charvi Chirantana Chaitali Chhandana Chapala Chandramukhi Chah Chira Chaitya Chhanda Chamak Chandrarashmi Chahati Chirakshi Chaitasi Chhandasi Chamatkruta Chandrarekha Chahati Chiragi Chaitshi Chhandita Chamatkruti Chandrashi Chahana Chirangi […]

Baby girl names starting from B

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “B”. Bakula Bansita Bibhuti Brijala Bhati Bhuti Bakuli Bansiri Bibhusha Brijesha Bhanu Bhupali Bakshita Bageshri Bihangi Brinda Bhanvi Bhumaya Bajari Bariki Birava Brinla Bhama Bhuma Badarika Barbara Binkal Brilenta B hamini Bhumi Badari Bala Binjal Brisan Bhayal Bhumika Barkha Balini Binda […]

Baby girl names starting from A

Below is the list of Hindu baby girl names in English starting from alphabet “A”. Akalpya Anati Abhidha Alpana Anjuri Arika Akida Ananta Abhina Alpana Anjuli Arukhi Akshata Anargh Abhilasha Alvi Antara Arista Akshana Anaya Abhishta Avani Antariksha Aruni Akshyaya Ananya Abhiti Avanika Antika Arupi Akshayi Ansha Abhipsa Avanisha Antima Arushi Akshara Anvi Abhira Avanti […]

Hindu Baby Boy Names from Y

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “Y”. Yakin Yavan Yachik Yavat Yupen Yogendra Yaksh Yavesh Yajak Yashaya Yuvan Yogesh Yakshen Yash Yajan Yashik Yuvaraj Yogeshvar Yakshendra Yashdeep Yagna Yashu Yeral Yojak Yajan Yashpal Yagnik Yukta Yen Yojan Yagna Yashasvi Yajay Yuktesh Yeshang Yojit Yagnang Yashang Yatak Yug […]

Hindu Baby Boy Names from V

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “V”. Vandan Vashit Vijan Vibhishak Vishvajit Vrushal Vandit Vashishtha Vijay Vibhushan Vishvanath Vrushank Vandish Vasan Vijayant Vibhut Vishwam Vrushin Vajra Vasant Vijang Vibhu Vishvasi Vrund Vajrang Vasil Vijit Vibhor Vishvambhar Ved Vatsa Vasu Vijul Vimal Vishwas Vedang Vatsar Vanjul Vijen Vimarsh […]

Hindu Baby Boy Names from U

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “U”. Ugam Utplav Udbhash Upmit Umin Uharsh Uchit Utfull Udyam Upal Urmesh Ugam Ujas Utsav Udyant Upavan Ullas Urjas Ujesh Utsah Unay Upastu Urlep Urjit Ujjval Utsuk Untal Upanshu Urvar Urnang Utkarsh Udak Unnat Upendra Urvij Urdhva Utkal Uday Unit Upendra […]

Hindu Baby Boy Names from T

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “T”. Tamak Tanmay Tarpan Tikshna Trushant Trivat Tankar Tanmeya Tarpit Titen Tej Trivishtam Tankit Tanvang Talak Tirath Tejan Trirang Tiken Tanvit Tavan Tirth Tejas Trishank Tikesh Tanvish Tavang Tirthak Tejasvi Trividh Tinesh Tanvir Tarshin Tirthan Tejit Trishiy Tilesh Tap Taus Tirthal […]

Hindu Baby Boy Names from S

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “S”. Sakul Sandesh Suchandra Soral Shabdik Sherif Sagarva Sannidh Suchit Sovir Shamak Shervin Sagun Sampanna Sujan Sovil Sharmil Shelat Sachit Sampark Sujal Soham Shayar Shelar Sachin Sambodh Sujash Sohan Sharak Shelash Saten Sambhav Sujal Sohang Sharad Shesh Sachchid Sambhrut Sujey Sohag […]

Hindu Baby Boy Names from R

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “R”. Rakshan Ratnakar Rasad Ragesh Rijans Ritik Rushad Rakshak Ratnik Rasagna Raghav Rijas Ritin Rushin Rakshal Ratnesh Rasan Rachan Rijish Riten Rujal Rakshit Ratvik Rasal Rachya Rijen Ritesh Rup Rakshim Rathik Rasik Raj Rijesh Ridhin Rupak Rakshil Rathir Rasit Rajak Ritul […]

Hindu Baby Boy Names from P

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “P”. Paksham Parivart Parashar Pulomo Pairav Pratik Pravad Pakshal Parivesh Parangat Pushkar Pomal Pratiksh Pravan Pakshil Parishkar Parit Pushpak Poras Pratich Praval Pakshmil Parishkrut Paritosh Pushpaj Pol Pratit Pravah Pakshen Parihar Parin Pushpit Porvin Pratir Pravik Pakshel Parind Paril Pushpin Poshin […]

Hindu Baby Boy Names from N

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “N”. Nakum Nandan Nipesh Nirhit Nupur Nakul Nandit Nipol Nirankar Nrutak Nagin Nandil Nibodh Nilang Nrutyang Nagendra Nandish Nimal Nilek Nrudev Nagesh Narkesh Nimitt Nilesh Nrup Nachiket Nagesh Nirmit Nilon Nrupati Nachint Nagendra Nimish Nilp Nrupal Natraj Naj Nimesh Nivrut Nrupang […]