Hindu Baby Boy Names from V

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “V”.

Vandan Vashit Vijan Vibhishak Vishvajit Vrushal
Vandit Vashishtha Vijay Vibhushan Vishvanath Vrushank
Vandish Vasan Vijayant Vibhut Vishwam Vrushin
Vajra Vasant Vijang Vibhu Vishvasi Vrund
Vajrang Vasil Vijit Vibhor Vishvambhar Ved
Vatsa Vasu Vijul Vimal Vishwas Vedang
Vatsar Vanjul Vijen Vimarsh Vishven Vedant
Vatsaraj Vandan Vitarag Vimugdh Vishvesh Vedhaksh
Vatsal Vachik Vitark Vimesh Vishuv Venish
Vatsayu Vanish Vital Vimoksha Vishnu Vembale
Vanaraj Vagish Vitan Viyat Visaraj Vaikal
Vanik Vatsalya Vittesh Vrijesh Visarg Vaikalya
Vanit Vadan Vidya Viraj Visal Vaikhar
Vanish Vadin Vidas Virat Visir Vaijyant
Vanesh Vaman Vidit Viral Vismay Vaijan
Vaman Varak Vidish Viranch Vismit Vaijesh
Vartik Varas Videv Virag Vismrut Vaitan
Varad Varij Vidyut Virang Vihar Vaitrav
Varang Varijat Vidhin Viraj Vihang Vaidik
Varangi Varid Vidhu Virat Vihalya Vaidit
Varanshu Varidhi Vidheya Viral Vihan Vaidulya
Varin Variksha Vidhesh Virin Vihar Vaidurya
Varil Varun Vinamra Viren Vihas Vaidyut
Varishth Vartik Vinat Virsit Viken Vaibhav
Varun Vartesh Vinay Vilay Vijan Vairath
Varendra Valmik Vinal Vilas Vir Vairalya
Varkin Vasatva Vinas Vilesh Viraj Vairag
Varjit Vasant Vinayak Vilin Viram Vairaj
Varnan Vasan Vinit Vilok Viren Vaivarta
Varnam Vasal Vinesh Vivaksh Viresh Vaividhya
Varnit Vasav Vinod Vivart Virendra Vaishadhya
Vartak Vasik Vinyas Vivrut Vrukshal Vaishal
Vardhak Vasit Viyal Vivek Vrujal Vaisheshya
Vardhan Vasu Vipal Vishad Vrujit Vaishvan
Vardhit Vastav Vipin Vishan Vrut Vaishchik
Vardhesh Vahak Vipul Vishal Vrutant Vaishnav
Varman Vansal Vipen Vishank Vrutik Vyasi
Vyom Vikarna Vipesh Vishant Vrudit Vyanjak
Varyak Vikal Vitra Vishakh Vrudish Vyapt
Varshan Vikas Viplav Vishat Vrushchik Vyasang
Varshal Viksit Vibodh Vishesh Vrushal Vyom
Varsil Vikesh Vibhakar Vishrambh Vrushank Vyomesh
Valay Vikram Vibhan Vishrant Vrushant Vrajan
Vallabh Vikrant Vibhav Vishrut Vrushit Vrajang
Vallav Vikhyat Vibhushan Vishlesh Vrushant Vrajendra
Vash Vigrah Vilas Vishva Vrushabh Vrajesh

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.