Tamil Puthandu Wishes

Tamil Puthandu Wishes

புத்தாண்டு ஒரு வருடத்தின் மிக முக்கிய திருநாள். புத்தாண்டு புது பொலிவுடன் வருகிறது. இந்தப் புத்தாண்டை ஊக்கத்துடனும் ஆக்கத்துடனும் வரவேற்போம். இன்பமான புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

New year is the festival marking the beginning of a year. This New Year is coming in a charming manner. Let us invite this New Year with inspiration and enthusiasm. A happy New Year to you.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.