Abuse meaning in Tamil

Abuse meaning in Tamil

Abuse = தவறாக உபயோகித்தால், தவறான வார்த்தைகளால் வசைபாடுதல் (thavaraaga ubayogithal, thagatha varthaigalal vasai paduthal)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.