Vibhishana və Kumbhakarna rolunu oynayan Mahabharata ildə

रामायण व महाभारत ऐसे महाकाव्य हैं जिनसे मानवता को जीवन यापन करने के लिये नीति, कर्तव्य तथा त्याग का बोध होता है।

Wind Shah kaphiam–Ranjha Ranjha Nee

ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ । ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ । ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ

Shiv Kumar əvvəl poeziya–Bu, mənim mahnı var

ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗਾ ਕੇ ਭਲਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨਾ

Shiv Kumar əvvəl poeziya–Pains gecə

ਗ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲੰਮੇ ਨੇ । ਨਾ ਭੈੜੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ।

Wind Shah kaphiam–Mənim bağrında Thief

Mənim bağrında Thief, ਨੀ-ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰ । ਟੇਕ । ਕੀਹਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ, Mənim bağrında Thief …

Shiv Kumar əvvəl poeziya–ਧਰਮੀ ਬਾਬਲਾ

ਜਦ ਪੈਣ ਕਪਾਹੀਂ ਫੁੱਲ ਵੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲਾ ! ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੁੱਤ ਲੈ ਦਈਂ ਮੁੱਲ ਵੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲਾ !   ਇਸੇ ਰੁੱਤੇ ਮੇਰਾ

English Poem–Assurance

When I suffer defeat at the hands of nature and its elements, I console myself with your assurance. When I face problems

English Poem–Burning anguish

Your form appears most beautiful to my eyes, Rəbbim, though I have not seen you. Your words are most soothing to

English Poem–Conviction

They say I have come from the other world, where I once was one with you. Now, you sent me in this

English Poem–Who has

He, who has got a glimpse of your pure beauty, does not feel sad with the ugly picture of this world. He, …

nişan