Deepavali Tamil Greetings

Deepavali Tamil Greetings

தீபாவளி அனைவரும் மகிழ்ந்து கொண்டாடும் திருநாள். நமது இல்லங்களில் வளமும், ஆரோக்கியமும், வசந்தமும் பொங்க இந்த தீப ஒளி திருநாளை வரவேற்போம்.

Diwali is a day celebrated fondly by all. Let us invite Diwali to fill our homes with happiness, health and prosperity.  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.