Happy Diwali 2020 Wishes Tamil

Happy Diwali 2020 Wishes Tamil

தீபாவளி ஒரு இனிய திருநாள்! இந்த தீபாவளியன்று உமது இல்லத்தில் எல்லா வளங்களும் சேர இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். தீப ஒளி திருநாள் வாழ்த்துக்கள்.

Diwali is a sweet celebration. I pray that almighty to shower your home with all prosperity. Happy Diwali wishes.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.