September 2011

Poem on importance of time in english

Hindu Baby Boy names from M

Below is the list of Hindu baby boy names in English starting from alphabet “M”. Makar Malir Manun Mukund Medhal Makarand Malek Manush Mukesh Menak Magan Malesh Manesh Mukta Menang Matik Malya Mayik Mukhesh Menil Matish Mallik Marang Mugat Mepal Mathit Malhar Marut Mugal Meral Madan Mahen Maruti Mugdha Merik Mahar Mahat Markand Mugdhit Meris

Hindu Baby Boy names from M Read More »