December 2020

Poem on importance of time in english

Quixotism Meaning in Punjabi

Quixotism Matlab in Punjabi Quixotism (ਕਵਿਕਸੌਟਿਜ਼ਮ) = ਕਲਪਨਾਵਾਦ, ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ

Poem on importance of time in english

Quixotic’s Meaning in Punjabi

Quixotic’s Matlab in Punjabi Quixotic’s (ਕਵਿਕਸੌਟਿਕਸ) = ਸੁਪਨੇਸਾਜ਼ੀ, ਮਨਸੂਬੇਬਾਜ਼ੀ

Poem on importance of time in english

Quiz Meaning in Punjabi

Quiz Matlab in Punjabi Quiz (ਕਵਿਜ਼) = ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ

Poem on importance of time in english

Tympanites Meaning in Punjabi

Tympanites Matlab in Punjabi Tympanites (ਟਿਮਪਅਨਾਇਟੀਜ਼) = ਅਫਾਰਾ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਨ

Poem on importance of time in english

Tympanum Meaning in Punjabi

Tympanum Matlab in Punjabi Tympanum (ਟਿਮਪਅਨਮ) = ਕੰਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ

Poem on importance of time in english

Typescript Meaning in Punjabi

Typescript Matlab in Punjabi Typescript (ਟਾਇਪਸਕਰਿਪਟ) = ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ

Poem on importance of time in english

Two Meaning in Punjabi

Two Matlab in Punjabi Two (ਟੂ) = ਦੋ ਦਾ ਅੰਕ, ਦੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋੜਾ, ਨੰ 2

Poem on importance of time in english

Twitter Meaning in Punjabi

Twitter Matlab in Punjabi Twitter (ਟਵਿਟਰ) = ਹੌਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੈਹਕਣਾ, ਫੜਫੜਾਹਟ

Poem on importance of time in english

Twitch Meaning in Punjabi

Twitch Matlab in Punjabi Twitch (ਟਵਿਚ) = ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਣਾ, ਝਟਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਖਿਚਾ, ਧਿਆਮ ਆਕਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ

Poem on importance of time in english

Twit Meaning in Punjabi

Twit Matlab in Punjabi Twit (ਟਵਿਟ) = ਤਾਹਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੀ ਮਾਰਨਾ

Poem on importance of time in english

Twist Meaning in Punjabi

Twist Matlab in Punjabi Twist (ਟਵਿਸਟ) = ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਰੋੜਨਾ, ਵੱਟਣਾ, ਕੱਸਣਾ, ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੱਕਰ

Poem on importance of time in english

Type Meaning in Punjabi

Type Matlab in Punjabi Type (ਟਾਇਪ) = ਕਿਸਮ, ਵੰਨਗੀ, ਨਮੂਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ, ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ