ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕਵਿਤਾ–ਜ਼ਖਮ (ਚੀਨੀ ਆਕ੍ਰਮਣ ਸਮੇਂ)

Posted on Posted in Punjabi Poetry

ਸੁਣਿਓਂ ਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ

ਸੁਣਿਓਂ ਵੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ

ਸੁਣਿਓਂ ਵੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲਿਓ

ਹੈ ਅੱਖ ਚੁੱਭੀ ਅਮਨ ਦੀ

ਆਇਓ ਵੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਿਓ

ਇਕ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ

ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਲੋਗੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ

ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਥੋਹਰ ਪੀੜ ਕੇ

ਦੁੱਧਾਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਓ

 

ਵਿਹੜੇ ਅਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ

ਤਾਰੀਖ਼ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਈ

ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡ ਕੇ

ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਡੋਹਲ ਕੇ

ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮੌਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ

ਲਹੂਆਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਧਰ ਗਈ

ਓ ਸਾਥੀਓ, ਓ ਬੇਲੀਓ

ਤਹਿਜੀਬ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈ

ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੀ ਆੱਡੀ ਤੇ ਮੁੜ

ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਿਸਿਅਰ ਲੜ ਗਿਆ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕ ਬਾਬ ਨੂੰ

ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ

ਸੱਦਿਓ ਵੇ ਕੋਈ ਮਾਂਦਰੀ

ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ

ਸੱਦਿਓ ਵੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀਆ

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਹੈ ਪੈ ਗਈ

ਸੁੱਖੋ ਵੇ ਰੋਟ ਪੀਰ ਦੇਟ

ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਾਂ ਕੱਚੀਆਂ

ਆਓ ਵੇ ਇਸ ਬਾਰੂਦ ਦੀ

ਵਰਮੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਲੱਸੀਆਂ

ਓ ਦੋਸਤੋ, ਓ ਮਹਿਰਮੋ

ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਮੱਚੀਆਂ

 

ਹਾੜਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਓ

ਓ ਐਟਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਜਰੋ

ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਓ

ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਨੁੱਖ ਸਿਰ

ਲਹੂਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਚਾੜਿਓ

ਹੈ ਅੱਖ ਚੁੱਭੀ ਅਮਨ ਦੀ

ਆਇਓ ਵੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਿਓ

ਹਾੜਾ ਜੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ

ਹਾੜਾ ਜੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲਿਓ

Comments

comments

Leave a Reply