Currently Author category

Sida loo dhahdaa In Teluugu

Sida loo dhihi waan cunay in Teluugu

It is a usual practice to ask ‘Did you have your food?'. Tan waxaa ugu jawaabay oo dhan luqadood oo kala duwan si ka duwan. Ina keena aynu arki …

calaamad