Currently browsing category

Անգլերեն բանաստեղծություններ

Անգլերեն Poem–Կրակ եւ ծարավ

Հրաժարումը ջուր է երեսուն անձի մեծացնում է իր ծարավը, թեեւ կրակը ստանում մարվել, եթե այն չի սնվում. The fire

Անգլերեն Poem–Innocence

To know about this world, its cultures, its traditions, and its ever-changing nature is a good thing. To know something about you

badge