בשלב גלישת קטגוריה

שירים באנגלית

שיר באנגלית–אש וצמא

סירוב של מים עד שלושים אדם מרחיב את צמאונו, אם האש מקבל כיבו אם הוא לא נמאס. The fire

שיר באנגלית–Innocence

To know about this world, its cultures, its traditions, and its ever-changing nature is a good thing. To know something about you

תָג