ప్రస్తుతం వర్గం బ్రౌజింగ్

హిందీ

ప్లానెట్స్ హిందీ పేర్లు

హిందీలో, గ్రహం గ్రహా అర్థం (ప్లానెట్–గ్రహా). అనేక పేర్లను మీరు చుట్టూ మీకిచ్చిన వినడానికి ఎందుకంటే గ్రహాల హిందీ పేర్లు చాలా ఆసక్తికరమైన ఉంటాయి …

హమ్మింగ్

హిందీలో హమ్మింగ్

మీరు పక్షి ప్రేమికుడు ఉంటే, ఇది వివిధ భాషలలో పక్షుల పేర్లు తెలుసు సులభ వస్తుంది. మీకు హిందీలో నేర్చుకుంటున్నారు ఉంటే, ఇది …

A in Hindi

Learning Hindi alphabet from English in quite easy. అయితే, if you learn it in the reverse way, from Hindi to English, మీరు …

Months name in Hindi

Months name in Hindi We present the list of Hindi names of months from English and also the pronunciation guide for people

East West North South in Hindi

East West North South directions in Hindi Name of Hindi directions are provided below with their meaning in English. మీరు అనుకుంటే …

హిందీ

కాబట్టి ఇప్పుడు, అమెరికన్ మరియు బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ వలె హిందీ రెండు రకాల

మేము ఏకకాలంలో టెక్స్ట్ వంటి స్పెల్లింగ్ లో ఆధునిక హిందీ భాష వైవిధ్యం (angala) భాష మరియు కథ యొక్క వెడల్పు ఇవ్వబడుతుంది …

లైఫ్ విచారణ

జీవన కళ అదే దోహదపడుతుంది. అక్కడ అపకారి:బి, జే- నష్టం మరియు లాభం మరియు నష్టం ఇదే ఎత్తుగడ. కృష్ణుడు చెప్పాడు- "హ్యాపీ:కన్సాలిడేటెడ్ మీర …

अर्थ के आधार पर वाक्य-भेद

अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। जो निम्नलिखित हैं- विधिवाचक – जिस वाक्य में किसी कार्य का करना

समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunction in Hindi)

दो शब्दों, वाक्याँशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय को भाषा में समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे – …

హిందీ భాష–क्रिया विशेषण (Adverb)

क्रिया विशेषण (Adverb, Kriya Visheshan in Hindi) जो शब्द क्रिया या क्रियाविशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रियाविशेषण कहा जाता है। जैसे- …

బ్యాడ్జ్