தற்போது பிரிவில் உலாவும்

இந்தி

விரல்கள் இந்தி பெயர்கள்

நம்முடைய கைகள் ஐந்து விரல்கள் ஒவ்வொரு உட்பட கட்டைவிரலை வேண்டும். நாம் மொத்த வேண்டும் 10 விரல்கள். அவர்கள் அனைவரும் நீளம் மற்றும் வேறுபடுகின்றன …

கிரகங்கள் இந்தி பெயர்கள்

இந்தி, கிரகம் கிரகத்துடன் பொருள் (பிளானட்–கிரகத்துடன்). பெயர்கள் பல நீங்கள் சுற்றி நீங்கள் கொடுத்த கேட்பதாலும் கிரகங்கள் இந்தி பெயர்கள் மிகவும் சுவாரசியமான உள்ளன …

Hummingbird

இந்தி ஓசனிச்சிட்டு

நீங்கள் பறவை காதலன் என்றால், அது பல்வேறு மொழிகளில் பறவைகள் பெயர்கள் எனக்கு எளிது வருகிறது. நீங்கள் இந்தி கற்றல் என்றால், அது …

இந்தி ஒரு

மிகவும் எளிதாக ஆங்கில இருந்து இந்தி எழுத்துக்களை கற்றல். எனினும், நீங்கள் தலைகீழ் வழியில் அதை கற்று, இந்தி ஆங்கிலத்திற்கு, நீங்கள் …

இந்தி மாதங்கள் பெயர்

இந்தி மாதங்கள் பெயர் நாம் ஆங்கிலம் மாதத்தின் இந்தி பெயர்கள் பட்டியலில் மேலும் மக்கள் உச்சரிப்பு வழிகாட்டி முன்வைக்கிறோம் …

இந்தி

எனவே இப்போது அமெரிக்க மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம், ஹிந்தி இரண்டு வடிவங்கள் போன்ற

போன்ற நாம் Adagrejhi என்று உச்சரிப்பு மாறுபாடு போன்ற நவீன இந்தி மொழியில் (Angala) மொழி விரிவாக்கம் கதை பார்க்க மற்றும் …

ஆயுள் விசாரணை

வாழும் கலை விசாரணை உள்ளது. வருத்தம் உள்ளன:பி, ஜே-இழப்பு மற்றும் இலாப நஷ்டம் ஒத்த நடவடிக்கையை. கிருஷ்ணர், கூறியுள்ளார்- "இனிய:ஒருங்கிணைந்த GAM …

अर्थ के आधार पर वाक्य-भेद

अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। जो निम्नलिखित हैं- विधिवाचक – जिस वाक्य में किसी कार्य का करना

இந்தி அறிய–वाक्य (Sentence in Hindi)

இந்தி அறிய–वाक्य (Sentence in Hindi) जिस शब्द या शब्द-समूह से अर्थ पूर्ण बात समझ आ जाये, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे

समुच्चयबोधक अव्यय (Conjunction in Hindi)

दो शब्दों, वाक्याँशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय को भाषा में समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे – …

இந்தி மொழி–क्रिया विशेषण (Adverb)

क्रिया विशेषण (Adverb, Kriya Visheshan in Hindi) जो शब्द क्रिया या क्रियाविशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रियाविशेषण कहा जाता है। जैसे- …

இந்தி அறிய–काल (Tense)

क्रिया के रूप से ही कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है। इसी समय को ही क्रिया का

சின்னம்