सध्या श्रेणी ब्राउझ

इंग्रजी

राणी, Kathai, Asmani, Saleti, इंग्रजी Jamuni रंग

रंग नेहमी प्रत्येकाच्या आणि विशेषत: मुले कल्पनाशक्ती सचिव आहे. विविध लोक वेगवेगळ्या दूर रंग संबंधित आहे, आणि विविध भाषा …

इंग्रजी अनियमित क्रियापदे यादी

खालील सर्व तीन क्रियापद फॉर्म भिन्न आहेत जेथे इंग्रजी अनियमित क्रियापदे सूची आहे: पुरूषवचनानुसार न बदलणारे क्रियापदाचे टु युक्त किंवा टु विरहित रूप भूतकाळ मागील …

इंग्रजी अनियमित क्रियापदे यादी

खाली इंग्रजी अनियमित क्रियापदे यादी गेल्या कृदंत दोन फरक आहे जे आहे. पुरूषवचनानुसार न बदलणारे क्रियापदाचे टु युक्त किंवा टु विरहित रूप भूतकाळ गेल्या कृदंत कत्तल …

इंग्रजी अनियमित क्रियापदे यादी

खाली भूतकाळ आणि गेल्या कृदंत फॉर्म समान पण पुरूषवचनानुसार न बदलणारे क्रियापदाचे टु युक्त किंवा टु विरहित रूप वेगळे आहे, जेथे अनियमित क्रियापदे यादी आहे. पुरूषवचनानुसार न बदलणारे क्रियापदाचे टु युक्त किंवा टु विरहित रूप …

इंग्रजी अनियमित क्रियापदे यादी

ज्या भूतकाळ आणि गेल्या कृदंत फॉर्म दोन प्रकार असतात अनियमित क्रियापदे यादी: पुरूषवचनानुसार न बदलणारे क्रियापदाचे टु युक्त किंवा टु विरहित रूप भूतकाळ गेल्या कृदंत जाळून होम करावा, …

इंग्रजी अनियमित क्रियापद फॉर्म

इंग्रजी काही अनियमित क्रियापदे त्याच पुरूषवचनानुसार न बदलणारे क्रियापदाचे टु युक्त किंवा टु विरहित रूप स्वरूप आहे कोण आहेत, भूतकाळ फॉर्म आणि भाग कृदंत फॉर्म. यादी आहे …

एक शब्द पर्याय–33

'एक शब्द पर्याय' आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–32

'एक शब्द पर्याय' आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–31

'एक शब्द पर्याय' आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–30

'एक शब्द पर्याय' आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–29

'एक शब्द पर्याय' आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–28

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–27

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–26

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–25

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–24

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–23

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–22

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–21

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

एक शब्द पर्याय–20

'एक शब्द पर्याय आमच्या शोध आमच्या पूर्वसंकेत पुढे चालू‘ यादी, ते येत ठेवा म्हणून आम्ही अधिक शब्द सादर. हे शब्द आहेत …

बॅज